Heo quay Xốt Tiêu - Ngon điêu đứng

✅ Da giòn đậm vị ✅ Xốt chấm nức nở ✅ Làm từ heo sạch 3F Plus nên ăn đã nư không lo âu
người yêu thích