[Hcm] Cộng cà phê

136 Sương Nguyệt Ánh q1 Chi nhánh có vẻ mới của Cộng, 2 mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh vs Tôn Thất Tùng Chưa phục vụ bánh sừng trâu, vẫn có mỳ gói vs khô. Bạc xỉu hơi ngọt so vs các Cn khác. Nv bình thường vừa đủ mức lịch sự
người yêu thích