Hay khuyến mãi nhưng ít topping

Sinh nhật nên sẵn Domino khuyến mãi kéo cả đoàn ra đây ăn pizza.

hay khuyen mai nhung it topping - anh 1

hay khuyen mai nhung it topping - anh 2

hay khuyen mai nhung it topping - anh 3

hay khuyen mai nhung it topping - anh 4

hay khuyen mai nhung it topping - anh 5

hay khuyen mai nhung it topping - anh 6

Các bánh có nhiều loại nhân, vị nhàn nhạt, xịt tương sẽ ngon, có điều đế dày ăn hơi ngán, lớp topping mỏng đánh lừa thị giác thôi.

hay khuyen mai nhung it topping - anh 7

hay khuyen mai nhung it topping - anh 8

 Phục vụ khá chuyên nghiệp

hay khuyen mai nhung it topping - anh 9

hay khuyen mai nhung it topping - anh 10

hay khuyen mai nhung it topping - anh 11

Không kiểu fastfood, thoáng đẹp.

heart.png share.png
15 lượt xem bài viết