Liên Hệ
hatvala - tea cafe restaurant

Hatvala - Tea Cafe Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 44 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (083) 8241 534

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app