hai san tom - tran thai tong

Hải Sản Tôm - Trần Thái Tông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 33 Đường Số 1, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 66 804 480

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app