hai ky lap vi gia

Hải Ký Lạp Vị Gia

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 200A Phùng Hưng, Quận 5, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 593 332 - (08) 39 623 705

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app