hai duong - hai san tuoi song

Hải Dương - Hải Sản Tươi Sống

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3 Vườn Đào, P. Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app