Liên Hệ
hai dang restaurant

Hải Đăng Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: +84 39 3871 652

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app