ha na mi zu ki - nha hang nhat ban

Ha Na Mi Zu Ki - Nhà hàng Nhật Bản

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 210 Thanh Niên, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app