Liên Hệ
ha cao - hung phu

Há Cảo - Hưng Phú

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.0/5 điểm (4 đánh giá)
Địa chỉ: 905 Hưng Phú, Quận 8, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 15.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app