ha cao & bot chien - luong dinh cua

Há Cảo & Bột Chiên - Lương Định Của

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 23/45A Lương Định Của, Quận 2, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app