guta cafe - nguyen thi minh khai

GUTA CAFE - Nguyễn Thị Minh Khai

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 17Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app