[ GongCha - Tôn Thất Đạm - Q1 ]

Hôm nay lại mần GC. Vẫn như cũ là Trà Sữa Xoài Trân Châu Đen và Mango Matcha Latte. Vị trà sữa béo béo bùi bùi, thêm mức xoài thơm thơm, chua chua ngọt ngọt nữa , vị ngọt vừa phải. Phần trân châu đen thì khỏi nói luôn ha, view lại đẹp. Có điều quán khá vắng 🥺
người yêu thích