gogi house - nuong han quoc - giang van minh

Gogi House - Nướng Hàn Quốc - Giang Văn Minh

open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 14 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đánh giá địa điểm