ghien cafe - 100% pha may - pho quang

Ghiền Cafe - 100% Pha Máy - Phổ Quang

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 122 Phổ Quang, P. 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app