Gà Cái Bang

- Gà cái bang 637 trần hưng đạo p1.quận 5. 1 Gà cay ớt nhưng vị không cay,bảo là gà tam hoàng thả vườn nhưng không phải đó là gà công nghiệp :)) ( 169K) 2 lon coca 30K 2 khăn 4k 1 xôi 15K 1 bánh mì 7k
người yêu thích