[funny] THỜI GIAN TRÔI NHANH NHƯ THOI ĐƯA

Năm nay coi như xong T_T
người yêu thích