fujiya restaurant - yakiniku nabe buffet

Fujiya Restaurant - Yakiniku Nabe Buffet

2 reviews 200.000 đồng / người
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 21:00h
address.png B3-01 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Đánh giá địa điểm