fan tra sua

Fan Trà Sữa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 84 Đường Nguyễn Thị Tú, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0936231525

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app