duc hanh - com chay

Đức Hạnh - Cơm Chay

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 308 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0972 614 385

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app