dookki parkson hung vuong

Dookki Parkson Hùng Vương

2 reviews 69.000 - 139.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 10:30 đến 22:00
address.png 126 Hồng Bàng, tầng 3 Parkson Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm