Đồng cừu

Cái tên có vẻ quen thuộc với nhiều bạn, thiệt sự cũng không biết cái đồng này ở đâu, bởi vì chạy lạc đường quá trời nên hết nhớ luôn. Ở đây đông vui lắm, có nhiều cừu rất dễ thương. Tranh thủ chụp với mấy bé cừu vài tấm rồi đi biền VT chơi
người yêu thích