don chicken - su van hanh

Don Chicken - Sư Vạn Hạnh

6 reviews
Giá: 8.80Thức ăn: 7.20Dịch vụ: 8.80Không gian: 9.60
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 22:00h
address.png Số 395-397 Sư Vạn Hạnh, 12, 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Đánh giá địa điểm