do nha que - cha bo nha lam

Đồ Nhà Quê - Chả Bò Nhà Làm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 54B Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app