ding tea - tra sua dai loan

Ding Tea - Trà Sữa Đài Loan

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Trần Quý Cáp, An Phú Thịnh Plaza, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app