Liên Hệ
dang cafe

Đắng Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 716 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 125 444 4007

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app