dalat boutique hotel

Dalat Boutique Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.4/5 điểm (443 đánh giá)
Địa chỉ: 14 Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 511.781VND - 591.107VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app