Đà Lạt quàng hônnnnn...

Nghe nói mùa này đi Đà Lạt là hết xẩy, cũng muốn rủ ai đó đi cùng mà sợ đi xong về chia tay quớ =.=
người yêu thích