cuong cafe - nguyen du

Cường Cafe - Nguyễn Du

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 61 Nguyễn Du, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 241 3820 508

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app