cua hang banh pia soc trang

Cửa Hàng Bánh Pía Sóc Trăng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 68, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3816 187

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app