Container Kafe

Container Kafe

35.000 đồng / người
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 1 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
Đánh giá địa điểm