Liên Hệ
com xanh - green rice

Cốm Xanh - Green Rice

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 257 376

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app