Cơm Thố Cháy - Ngon & Lạ.

Cuối tuần lúc nào cũng phải đi ăn một mình. Thế là chọn tới chọn lui E đã vào cơm thố cháy làm một thố cơm bự chà bá. :D Cơm thố cháy đặc biệt ở chỗ lớp trên cơm nóng hổi và lớp dưới là cơm cháy giòn. Còn phần thịt thì khá nhiều. Sạch sẽ ---> chịu. ^^ 

com tho chay - ngon & la.  - anh 1

người yêu thích