com tam chi - nguyen dinh chieu

Cơm Tấm Chi - Nguyễn Đình Chiểu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 144 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: 0907 340 122 - 0907 350 122

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app