com tam 248b

Cơm Tấm 248B

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 248 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: +84 61 3821 894

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app