com tam

Cơm tấm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Trung Mỹ- Tân Xuân, Hóc Môn

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app