com pho quang manh

Cơm Phở Quang Mạnh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Khu 10, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app