com ngoc tu

Cơm Ngọc Tú

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Phai Khắt Nà Ngần, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: +84 165 398 7561

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app