Liên Hệ
com mien trung

Cơm Miền Trung

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 48 Lê Đại Hành, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 511 157

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app