com chien duong chau

Cơm Chiên Dương Châu

open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 31 Lão Tử, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm