com chay vien minh

Cơm Chay Viên Minh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 319/A2 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01222 988 878

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app