com binh dan truong ngan

Cơm Bình Dân Trường Ngân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 31 Trần Đăng Ninh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại: +84 25 3874 175

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app