com binh dan 70 - son ky

Cơm Bình Dân 70 - Sơn Kỳ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 70 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 20.000VND - 30.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app