com binh dan - 289 nguyen dinh chieu

Cơm Bình Dân - 289 Nguyễn Đình Chiểu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 289 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 20.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app