com binh dan - 228 nguyen van dau

Cơm Bình Dân - 228 Nguyễn Văn Đậu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 228 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0907 818 633

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app