ciao firenze - quan an y viet

Ciao Firenze - Quán Ăn Ý Việt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: S13-1 Hưng Vượng 2, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54 101 046

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app