Chọn j đây ???

Bợn thích bún riêu cua đồng hay bún riêu chả cua ?
người yêu thích