chieu cafe

Chiêu Cafe

2 reviews 30.000 - 45.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 126 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm