Chia tay em, người yêu mới.

Sáng thứ high uống trà vải. Lần đầu order tại quán này trên GrabFood...nhưng buồn quá buồn vì vị trà mình không thích, nó như mùi thuốc tể vậy huhu..chắc là do đậm quá so với mình. Thôi thì nên chung thủy với Phúc Long, TCH. Chia tay em, Cheese Coffee..chúng ta không thuộc về nhau.
người yêu thích