cheese coffee - le thi rieng

Cheese Coffee - Lê Thị Riêng

4 reviews
Thức ăn: 8.00Dịch vụ: 8.00Không gian: 8.00Giá: 8.00
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 41 Đường Lê Thị Riêng, Quận 1, Phường Bến Thành, Hồ Chí Minh
Riviu Đặt món với GrabFood
Đánh giá địa điểm